Feng-Shui Melayu

Feng-Shui Melayu

Feng Shui melayu kami adalah ilmu rajahan arab dan tidak ada bersangkut dengan Budaya cina (Konteks feng shui di sini adalah namanya sahaja). Ia adalah salah satu kaedah untuk menyusun semula posisi barangan di rumah untuk menyesuaikan energy positif masuk ke rumah dan menghindarkan masuknya energy negatif. Ia adalah suatu ilmu yang langka dan tidak banyak perawat yang menguasai nya sehingga banyak yang beranggapan hanya orang cina sahaja yang mempunyai feng-shui. 'Feng shui melayu' secara teori menyusun semula keseimbangan empat unsur energy api, air, tanah, angin didalam rumah atau office. Penekanan pada kesimbangan empat unsur ini akan mengundang kemakmuran bisnis, mengelakkan gangguan Jin dan syaitan Insya Allah. Ia juga bertindak sebagai semahan rumah.

Search site

© 2011 All rights reserved.