Bedah Hakikat

Bedah Hakikat

Bedah hakikat adalah satu jenis ilmu yang mengunakan Tenaga dalaman diri untuk membuat pembedahan ke atas penyakit fisik dan non-fisik. Pembedahan tidak memotong, menyayat, menguris pesakit hanya dengan pembedahan tenaga iaitu 'memotong' mengunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan pancaran tenaga dalam. Metode Ini amat sesuai bagi mereka yang mahu pemulihan tanpa harus ke ruang operasi.

Search site

© 2011 All rights reserved.